Natječaj 2017

N A T J E Č A J

za skladbe koje će biti izvedene na

20. VEČERIMA DALMATINSKE ŠANSONE - ŠIBENIK 2017.

 

 

Prijava skladbe za VEČER DALMATINSKE ŠANSONE / VEČER NOVIH SKLADBI
subota, 19.kolovoza.2017.

 

I

Za dvadeset (20) skladbi koje se moraju temeljiti na izvorištima dalmatinske šansone s

posebnom pozornošću na kvalitetu stihova te raznolikosti u glazbenom pogledu

koristeći slobodnije glazbene oblike pop, rock ili jazzy izričaja temeljenih na baštini

dalmatinske melodike.

 

II

Autor je dužan dostaviti organizatoru prijavu na Natječaj koja mora obavezno

sadržavati:

a) naslov skladbe

b) ime i prezime autora sa točnim adresama

c) dva izvoda melodijske linije sa upisanim harmonijama i upisanim stihovima

d) tri primjerka stihova

e) kvalitetno izrađenu oglednu snimku skladbe na CD-u (dva primjerka)

po mogućnosti kakvom je zamišlja za izvođenje

f) trajanje skladbe ne smije biti dulje od 3,30 min, uz jedino dozvoljeno

prekoračenje uz suglasnost Organizatora.

 

III

Skladbe poslane na Natječaj ne smiju biti ranije objavljivane i izvedene Autori jamče

originalnost prijavljenih djela. U slučaju bilo kakvih sudskih sporova po ovom pitanju,

svu odgovornost snosi autor. Autori nemaju pravo naknadnog povlačenja prijavljenih

skladbi, kao ni javnog izvođenja prije održavanja festivala. Skladbe koje ne budu

prihvaćene ne vraćaju se autorima.

 

IV

Autori odabranih skladbi za izvedbu dužni su prihvatiti sugestije u glazbi i stihovima

ako to Organizator iz bilo kojeg opravdanog razloga bude zahtijevao.

 

V

Autori odabranih skladbi obvezuju se u roku od 20 dana od dana objavljivanja rezultata

natječaja, potpisati s organizatorom izdavački ugovor.

 

VI

Autori skladbi odabranih za izvedbu prihvaćaju sve njegove uvjete i prenose pravo na

Organizatora da odabrane skladbe izvede, tiska, i prenese preko radija i televizije, te

da ih snimi na nosače zvuka i slike, odnosno da svaka ili neka prava prenese na

treću osobu. Sva ostala prava autor pridržava za sebe.

 

VII

Rok predaje skladbi je 5. svibnja 2017.godine na adresu:

Šibenik koncert,

Rogoznička 2, 22000 Šibenik, s naznakom Večeri dalmatinske šansone.

 

VIII

Večer dalmatinske šansone Šibenik 2017. održati će se 19. Kolovoza, na Trgu
Republike Hrvatske u Šibeniku ( festivalska ljetna pozornica ) uz festivalski orkestar i pjevanje uživo.

 

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na e-mail:

info@sansona-sibenik.com

Arhiva 2017

 

Prodaja ulaznica

Ulaznice za Večeri dalmatinske šansone možete nabaviti online na entrio.hr:

Večer u počast Vice Vukova

Večer novih skladbi

 

 

 

 

Zlatni sponzor festivala 24. Večeri dalmatinska šansone Šibenik 2021.